FANDOM


DuiEnjo IoriHuedhaut
Igarashi KotaLeonNhân vật phụ Scandal in the spotlight
Rikudoh KyoheiScandal In The SpotlightScorpio
Star Crossed MythTeorusWikia Voltage.inc Vietnam
Tập tin:Aquarius Profile.jpgTập tin:Dui Epilogue.jpgTập tin:Dui Forms.jpg
Tập tin:Dui Sequel Epilogue.jpgTập tin:Dui blessed .jpgTập tin:Dui forbidden.jpg
Tập tin:Dui main story 1.jpgTập tin:Dui main story 2.jpgTập tin:Dui main story 3.jpg
Tập tin:Dui sequel 1.jpgTập tin:Dui sequel 2.jpgTập tin:Dui sequel 3.jpg
Tập tin:Dui sequel 4.jpgTập tin:Duitarot.jpgTập tin:Duitarot2.jpg
Tập tin:Gemini Profile.jpgTập tin:Huedhaut Epilogue.jpgTập tin:Huedhaut Forms.jpg
Tập tin:Huedhaut blessed.jpgTập tin:Huedhaut forbidden.jpgTập tin:Huedhaut main story 1.jpg
Tập tin:Huedhaut main story 2.jpgTập tin:Huedhaut main story 3.jpgTập tin:Huedhaut sequel 1.jpg
Tập tin:Huedhaut sequel 2.jpgTập tin:Huedhaut sequel 3.jpgTập tin:Huedhaut sequel 4.jpg
Tập tin:Huedhaut sequel epilogue 1.jpgTập tin:Huetarot.jpgTập tin:Huetarot2.jpg
Tập tin:IMG 2137.pngTập tin:Image.jpgTập tin:Iori Enjo - Epilogue 1.jpg
Tập tin:Iori Enjo - Insight.pngTập tin:Iori Enjo - Pop Star Attire.pngTập tin:Iori Enjo - Profile.jpg
Tập tin:Iori Enjo - Sequel 1.jpgTập tin:Iori Enjo - Sequel 2.jpgTập tin:Iori Enjo - Sequel 3.jpg
Tập tin:Iori Enjo - Sequel 4.jpgTập tin:Iori Enjo - Sequel 4 - Magazine.jpgTập tin:Iori Enjo - Sequel Epilogue 1.jpg
Tập tin:Kota Igarashi - Epilogue 1.jpgTập tin:Kota Igarashi - Insight.pngTập tin:Kota Igarashi - Main Story 1.jpg
Tập tin:Kota Igarashi - Main Story 2.pngTập tin:Kota Igarashi - Main Story 3.jpgTập tin:Kota Igarashi - Main Story 4.png
Tập tin:Kota Igarashi - Profile.jpgTập tin:Kota Igarashi - Sequel - Magazine.jpgTập tin:Kota Igarashi - Sequel 1.jpg
Tập tin:Kota Igarashi - Sequel 2.jpgTập tin:Kota Igarashi - Sequel 3.jpgTập tin:Kota Igarashi - Sequel 4.jpg
Tập tin:Kota Igarashi - Sequel Epilogue 1.jpgTập tin:Kotapopatt.jpgTập tin:Kyohei Main Story2.jpg
Tập tin:Kyohei Main Story 1.5.pngTập tin:Kyohei Main Story 3.jpgTập tin:Kyohei Main Story 4.5.png
Tập tin:Kyohei Rikudoh - Epilogue 1.jpgTập tin:Kyohei Rikudoh - Insight.pngTập tin:Kyohei Rikudoh - Pop Star Attire.png
Tập tin:Kyohei Rikudoh - Profile.pngTập tin:Kyohei Rikudoh - Sequel 1 - eyes.jpgTập tin:Kyohei Rikudoh - Sequel 2.jpg
Tập tin:Kyohei Rikudoh - Sequel 3.jpgTập tin:Kyohei Rikudoh - Sequel 4.jpgTập tin:Kyohei Rikudoh - Sequel 4 - Magazine.jpg
Tập tin:Kyohei Rikudoh - Sequel Epilogue 1.jpgTập tin:Leon Epilogue.JPGTập tin:Leon Forms.jpg
Tập tin:Leon Main Story 1.JPGTập tin:Leon Main Story 2.JPGTập tin:Leon Main Story 3.JPG
Tập tin:Leon Main Story 4.JPGTập tin:Leon Main Story 5.JPGTập tin:Leon Profile.jpg
Tập tin:Leon Sequel 1.jpgTập tin:Leon Sequel 2.jpgTập tin:Leon Sequel 3.jpg
Tập tin:Leon Sequel 4.jpgTập tin:Leon Sequel Epilogue.JPGTập tin:Leontarot.jpg
Tập tin:Leontarot2.jpgTập tin:Revance Relationship Chart.pngTập tin:SCM Leon - God of Leo.png
Tập tin:SCM Leon - Innermost Thoughts.pngTập tin:SCM Relationship Chart.pngTập tin:SCM Scorpio - God of Scorpio.png
Tập tin:SCM Scorpio - Innermost Thoughts.pngTập tin:Scandal.pngTập tin:Scandal in the Spotlight - Charac Intro.jpg
Tập tin:Scandal in the Spotlight - Opening Movie VoltageTập tin:Scorpio Epilogue.jpgTập tin:Scorpio Forms.jpg
Tập tin:Scorpio Main Story 1.JPGTập tin:Scorpio Main Story 2.jpgTập tin:Scorpio Main Story 3.jpg
Tập tin:Scorpio Main Story 4.jpgTập tin:Scorpio Main Story 5.jpgTập tin:Scorpio profile.png
Tập tin:Scorpio sequel 1.jpgTập tin:Scorpio sequel 2.jpgTập tin:Scorpio sequel 3.jpg
Tập tin:Scorpio sequel 4.jpgTập tin:Scorpio sequel epilogue 1.jpgTập tin:Scortarot.jpg
Tập tin:Scortarot2.jpgTập tin:Star-Crossed Myth.pngTập tin:Star-Crossed Myth - Charac Intro.jpg
Tập tin:Star-Crossed Myth - Opening Movie VoltageTập tin:Teorus Forms.jpgTập tin:Teorus blessed ending.jpg
Tập tin:Teorus epilogue 1.jpgTập tin:Teorus forbidden ending.jpgTập tin:Teorus main story 1.jpg
Tập tin:Teorus main story 2.jpgTập tin:Teorus main story 3.jpgTập tin:Teorus profile.jpg
Tập tin:Teorus sequel 1.JPGTập tin:Teorus sequel 2.JPGTập tin:Teorus sequel 3.JPG
Tập tin:Teorus sequel 4.JPGTập tin:Teorus sequel epilogue 1.JPGTập tin:Teotarot.jpg
Tập tin:Teotarot2.jpgTập tin:Tumblr nbft98idr31sm80ato1 1280.jpgTập tin:Tumblr nbft98idr31sm80ato2 1280.jpg
Tập tin:Tumblr nbft98idr31sm80ato3 1280.jpgTập tin:Tumblr nbft98idr31sm80ato4 1280.jpg